بریده روزنامه

۱۶ آبان ۱۳۹۸

شبستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان:  نمایشگاه کتاب گلستان با حضور ۵۰۰ ناشر در آذرماه برپا می شود