اخبار

تقدیر

تقدیر وتشکر فرماندار دلفان از اداره ارشاد در جلسه بزرگان طوایف

تقدیر فرماندار دلفان از اقدام پسندیده اهالی روستای خلیفه آبادواداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان روستای خلیفه آباد در اقدامی خوب و پسندیده به عنوان اولین روستای منطقه با امضای« رحمت بی نامه» برگزاری هرگونه مراسم عزا و عروسی را ممنوع کردند. این اقدام پسندیده باعث شد تا فرماندار دلفان با دعوت از جمعی از بزرگان این روستا در سالن جلسات فرمانداری به صورت حضوری از آنها تقدیر و تشکر نماید حشمت بهمنی با اشاره به خطرات ویروس کرونا گفت هم اکنون برگزاری مراسمات عزاداری و عروسی باعث افزایش شیوع این ویروس شده و این اقدام بزرگان و اهالی روستای خلیفه آباد به عنوان یک الگو کاری ارزشمند می باشد. بهمنی افزود: ضمن تشکر وقداردانی ازاقای نوری زاده رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی که این ابتکار بسیار زیبا وارزشمند را تدارک دیده بدون شک مردم فهیم دلفان ضمن رعایت کردن تمام پروتکل های بهداشتی متن این رحمت بی نامه را امضاء کنند و با رعایت موارد مطرح شده فعلا ازبرگزاری هر گونه مراسم خودداری نمایند