آدرس : شهرستان دلفان -بلوار شهید بهشتی - خیابان معلم - خیابان ساحلی ارشاد- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلفان

تلفن: 06637222185