ردیفنامنام خانوادگیرشته هنری گرایش
 1 خدارحم  بابایی تجسمی  نقاشی
 2 مراد  امیدی //نقاشی
 3 حسین  ابراهیمی  // گرافیک
 4 مصطفی  نظری // گرافیک
 5 اکبر  همتی  // صنایع دستی
 6 علی محمد  مرادی // نقاشی
 7 خداکرم  عزیزی // نقاشی
 8 روح الله  بابایی // نقاشی /مجسمه سازی
 9مراد تیموری // کاریکاتور/انیمیشن

 

10رضا نظری//عکاسی
11نصرت اللهجعفری//گرافیک
12 علی
 یوسفی  نقاشی